Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
BOOTBOUW PUBLIKATIES / BOAT CONSTRUCTION ARTICLES Toggle side / top view

BOOTBOUW PUBLIKATIES / BOAT CONSTRUCTION ARTICLES

25/6/2013 - Tekeningen beschikbaar / Drawings available for download

The building of the boat has discontinued. I sold it as shown in the latest articles.  

 

For those who got inspired by this weblog and want to built their own, I decided to make the drawings available for purchase. You can find them as a download on my Etsy webshop.

 

     

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

30/6/2007 - Details ramen / Details of window frames

Ondertussen is er al aardig wat werk in de details gaan zitten. Alle hoeken zijn voorzien gepolijst RVS hoekverbindingstukken en de ruitenwissermotoren zijn geplaatst. Ook is het toplicht geplaatst, deze heeft het klassieke bijenkorf model.

 

Meanwhile I have been working on the details. All corners are fitted with polished stainless Steel corner reinforcements. Also the toplight has been fitted, it is a vintage beehive model.

 

 

 

    

 

De bedrading voor de ruitenwissermotoren is in de sponning ingefreesd en dus later volledig onzichtbaar. Door de centrale stijl zijn alle draden eveneens weggewerkt.

 

The wiring for the wiper motors has been placed in a reccess within the glass reccess so it will completly invisible later on. The central stem leads all wires down.

 

    

 

    

 

Bovenstaand de details van de RVS onderdelen.

 

Above the details of the SS parts.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

22/6/2007 - Vervolg raampartij / Window frames continued.

Hier nog enkele fotos met de voortgang van de raampartij. Het resultaat van een weekje werk. Ik heb Monique op de foto erbij gezet om een idee te krijgen van de omvang van de boot.

 

 

Here a little picture update on the window frames. The result of a weeks work. I captures Monique in the picture to get an idea of the boats size.

 

 

 

Een zijaanzicht........ / A side view.........

 

 

............en een vooraanzicht. / ..............and a front view

 

 

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

20/6/2007 - Ramen / Window frames

Sinds enkele dagen ben ik bezig met de raampartij voor de kuip. In principe houd ik vast aan het ontwerp zoals dit ook boven aan de pagina zichtbaar is. Toch heb ik eerst nog een proefmodel van triplex gemaakt.

 

Since a few days I have been working on the window frames. Basically I keep with the design as pictured in the banner. I did make a thin plywood mock up anyway.

 

 

Een voetrubber geeft een strakke overgang tussen raam en romp.

 

A rubber footing strip gives clean transition between window frame and hull.

 

 

Bovenstaande foto geeft al een aardige blik op het profiel van de boot in het geheel.

 

Above phote shows the final profile of the boat including the window frame.

 

 

 

Het triplex model is gebruikt voor een mal op de buitenvorm. Enkele strips hardhout worden verlijmd, gebogen en in de mal met lijmtangen gefixeerd om te drogen.

 

The plywood model has been used for fabricating an external mold. A few strips of hardwood are clued, bend and fixed within the mold for curing.

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

28/5/2007 - Motor defintief geplaatst / Final fitting the motor

Vandaag is de motor definitief geplaatst. Het heeft wat moeite en enkele pas-pogingen gekost. Veel zweet, een beetje bloed maar gelukkig geen tranen.

 

Het was en lastige klus, een motorblok van ca 300kg laat zich niet erg makkelijk manouvreren. De klus werd extra bemoeilijkt door de krappe ruimte aan weerzijden van de motor en het feit dat deze tov luik verder naar de spiegel geplaatst is.

 

Nu nog de nodige aansluitingen maken!

 

 

Today I final fitted the motor. I took quite some effort and several trial fittings. A lot of sweat, a little blood but luckily no tears.

 

It was a tough job since an almost 300kg motor doesn't manouvre easily. The job was furthermore thoughend because of the narrow space on either side of the engine and the fact it is placed more afward in relation to the engine hatch.

 

Still some fittings and fixtures works!

 

 

 

 

 

Natuurlijk was Sander weer van de partij om me te helpen.

 

Of course Sander was there the give the necessary hands needed.

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

8/4/2007 - Motor proefpassing / Motor trial fitting

Tijd voor een eerste proefpassing van de motor. Gelukkig paste de motor door het luik en hij paste ook redelijk op het motorbed. Wel zijn er enkele aanpassingen aan het motorbed nodig. Naar het lijkt zijn de motor, jet en de uitlaten aardig gecentreerd.

 

     

 

Time for a first trial fitting of the motor. Luckily if fitted through the hatch and it fitted fairly on the motor bed. Some adjustments to the motor bed are needed. So it seems the motor, jet and exhaust pipes all line up.

 

Op bovenstaande foto is te zien dat het allemaal net iets te krap is bij de krukas poelie. Voor het defintieve plaatsen is enige voor/achterwaartse ruimte nodig om de aandrijfas in the schuiven

 

On above photo you can see it is a bit cramped in front of the crank pully. For final fitting some forward/aft space is need for sliding in the drive shaft.

 

 

Mijn goede vriend Sander bood de nodige hulp. Bedankt voor het harde werk zoals deze foto toont.

 

My buddy Sander give me the hands needed. Herewith my thanks for his hard work as above picture shows.

 

De motor is nu weer uitgenomen voor de nodige aanpasssingen.

 

The motor has now been removed again for the necessary adjustements.

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

7/4/2007 - Nieuwe haventrailer / New harbour trailer

Gisteren heb ik de nieuwe haventrailer ontvangen en deze onder de boot geplaatst. Nu kan ik eindelijk verantwoord de boot door de werkplaats rollen. Binnenkort zal ik de motor op een geschikte en sterke plek optakelen en de boot er onder rollen.

 

 

Yesterday I received my new harbour trailer and put de boat on it. Now I can safly manouvre the boat inside the workshop.  Soon I can hoist theengine on a suitable ands strong spot and roll the boat underneath.

 

 

De trailer is gebouwd door D.E.M. Hierbij een bedankje voor de jeongens van D.E.M. voor het geleverde vakwerk en de snelle levering.

 

 

The trailer has been built by D.E.M. Herwith a thanks to the guys at D.E.M. for their good product, quick fabricationand  delivery

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

25/3/2007 - SS parts fitted / RVS onderdelen gemonteerd

 

Het RVS boegstuk en de hoekstukken zijn gemonteerd.

 

The SS bow and corner pieces have been fitted.

 

 

 

Ze passen naadloos.

 

They fit seamless.

 

 

Voor defintieve bevestiging wordt maritiem kleefmiddel (Sikaflex) en gepolijste RVS lenskopschroeven worden gebruikt.

 

Final fixation will be done with maritime adhesive (Sikaflex) and SS  polished lens-headed screws.

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

20/3/2007 - WOW look at that polished stainless steel / WOW kijk het gepolijste RVS blinken

Afgelopen week heb ik bij De Haas RVS (www.dehaasrvs.nl) het eindproduct kunnen ophalen. Het RVS boegstuk en de hoekstukken voor de achterzijde. Nadat ze waren afgelast en geslepen waren is het geheel gepolijst. Verbluffend hoe mooi dit is geworden.

 

Binnenkort zullen ze worden gemonteerd.

 

 

 

Last week I picked up the final products at the workshop of De Haas SS (www.dehaasrvs.nl). The SS bow and rear corner pieces. After final welding and grinding the lot has been polished. Amazing how nice they have become.

 

Soon they will be finally fitted.

 

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

27/1/2007 - Bouwen uitlaat temperatuur alarm / building exhaust temperature alarm

Voor schepen met een natte uitlaat waarvan een deel bestaat uit rubberen uitlaatslang is het aan te bevelen om de temperatuur van de uitlaat te bewaking. Zeker wanneer de uitlaat onder de waterspiegel zit kan het voorkomen van een verbrandde uitlaat erg belangrijk zijn. Door een verbrandde uitlaat maak je namelijk water met mogelijk zinken tot gevolg.
Hier volgt de technische beschrijving hoe met een aantal simpel te bemachtigen onderdelen je zelf een uitlaatbewaking kunt maken.

 

 


De benodigde onderdelen zijn:
- Een zgn aanlegthermostaat;
- Een zoemer;
- Een groen indicatie lampje;
- Een aan/uit schakelaar;
- Een aan/uit schakelaar momentaan (gaat vanzelf terug naar neutrale positie';
- Een beetje elektra draad. 

 

 

Ships with a wet (water cooled) and aprtieally rubber hose exhaust are recommended to have an exhaust temperature alarm system. Certainly if the exhaust is below the waterline. A burnt exhaust hose may even sink a ship. 

An exhaust alarm system can easily be made with the following parts:
- A clamp on thermostaat switch (can be found or ordered at your local HVAC store);
- A buzzer;
- Green indicatorlight;
- On/off switch;
- on/off switch momentary (returns to off by spring load);
- some elctrical wire.

 


De aanlegthermostaat wordt middels de bijgeleverde klemveer op de uitlaat  gemonteerd. De instelling dient ca 80-90 graden te ziin. De thermostaat is te verkrijgen bij de installatiegroothandel zoals Technische Unie o.d. Ze zijn ook in de nodige web-winkels te vinden. Dit type thermostaat wordt vaak in de installatietechniek gebruikt om bijvoorbeeld een cv-pomp in of uit schakelen. Je kunt 'm op 2 manieren aansluiten: 1) uitschakelend bij stijgende temperatuur of 2) inschakelen bij stijgende temperatuur. Het laatste is in dit geval nodig. Indien je meerdere uitlaten hebt heb je een aanlegthermostaat per uitlaat nodig.
 

The thermostat needs to be clamped on the rubber exhaust hose using the spriral cord. A temperature setting op 200 degr F. is recommended.

 


Door bovenstaand aansluitschema te hanteren werkt het systeem als volgt (zie proefpaneeltje):
- Linker schakelaar aan/uit. Bij een eventueel alarm wil je uit kunnen zetten om "hoofdpijn" te voorkomen.
- Bij ingeschakeld systeem brandt het groene controlelampje. Dit ter controle dat het syteem geactiveerd is.
- Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur wordt de schakelaar in de aanlegthermostaat geactiveerd en zal het alarmsignaal afgaan.
- De momentaan schakelaar aan/uit (rechts op het paneeltje) geeft je de mogelijkheid het functioneren van de zoemer te testen.

 

If connected accordingly the wiring schedule it functions as following:
- Left switch (on test panel) switches the system on or off. Once activated you would like to kill the sound to avoid head aches;
- If switched on a green indicator light shows the system as activated;
- When temperatuur reaches the temperature setting it switches the alarm;
- The right (momentary) switch allows you to test the buzzer.

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

27/1/2007 - Aluminium Berkeley logo / Aluminum Berkeley Logo

 

Ten tijde van de motorrevisie (nu een jaar geleden) bleken de originle Berkeley uitlaten gescheurd te zijn.
Al tijd heb ik ze bewaard. Recentelijk heb ik de ingoten tekst "Berkeley" uitgeslepen en bewerkt. Het zijn nu elipsvormige
aluminium tabletten geworden welke aan de achter van de romp worden geschroeft. Nu is op de romp af te lezen welk merk aandrijving is geinstalleerd.

 

 


When rebuilding the enige (now a year ago) i had to replace the original Berkeley exhaust manifolds because the were cracked.
I saved them up till now. Recently I cut out the cast in Berkeley logos. Once grinded and pollished they show up nicely.
I will now screw them  to the side of hull as a sign of the installed propulsion.  

 

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

27/1/2007 - SS bow and corner guards / RVS boegstuk en hoekbeschermers

De RVS hoekstukken en het boegstuk zijn nu volledig afgelast en zijn voor de laatste maal gepast.
Dit omdat er tijdens het lasproces nog de nodige vervorming kan optreden. Gelukkig is de pasvorm nog goed en waren enkele
klappen met de rubberhamer voldoende. Nu worden ze weer terugegebracht naar De Haas RVS te Oudega. Zij zullen 'n dan volledig
slijpen en polijsten zodat er een ware hoogglans ontstaat.

 

 

 


The SS steel corner and bow guards are now fully welded and had there last trial fitting.
This was neccesary to make sure that no unwanted deformation took place during welding. Luckily the shape was still good.
Nothing that a few smacks with a rubber hamer couldn't solve.
Now the items will be returned to the workshop for final grinding and polishing. They will make sute it result in a high gloss finish.

 


Voor meer informatie over De Haas RVS klik op het onderstaande link:

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

9/12/2006 - Teak dek inrubberen / teak deck caulking

 

Het verlijmen van teakdelen en inrubberen van de naden had ik al eerder gedaan een deel van het dek was al afgeschuurd. Vandaag heb ik deze klus afgerond.

 

The teak deck had already been glued and partially been sanded off. Today i finished this activity.

 

 

 

 

 

Linker zijde al afgeschuurd. Rechter deel ingerubber en met een plamuurmes afgestreken.

Left side already sanded. Right sied caulked and smoothened.

Halverwege het schuren. Duur: ca. 1 uur/m2.

Half way sanding: Duration: approx 1 h/sqm.

 

En klaar!

Finished!

 

 

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

22/11/2006 - Al het teakwerk voorbereid / All teak works pre-cut

 

Al het teakwerk is gezaagd en legklaar. De kuip zal ik niet direct doen. Vooraf moet ik eerste alle andere delen geschilderd hebben. De randafwerking bij de nivoverschillen is ook gerealiseerd.

 

 

All teakworks have been prepped.The cabing i will not glue before I finished and painted the rest. The edge at level transitions details have been shaped.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

21/11/2006 - Teak houten kuipvloer / teak cabin floor

 

 

 

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

20/11/2006 - teak dek en vloer / teak decking and flooring

 

Vandaag heb ik verder gewerkt aan het teak dek. Alle benodigde delen zijn gezaagd en met schroeven en plaatjes multiplex gefixeerd. Nu nog wachten op lijm en nadenvuller: Sikaflex 298.

 

 

Today I worked further on the teak deck. All parts have been cut and clamped in place by screws and pieces of plywood. Now I have to wait for the glue and caulking material: Sikaflex 298.

 

 

De kuipvloer is ook klaar voor verlijming. Het ronde element is het afvoerputje welke is aangesloten op een bilgpomp met vlotterschakelaar.

 

Also the cabin floor is ready for glueing. The round element is the drain which connects to a bilgepump with floatswitch.

 

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

17/11/2006 - Passen RVS boeg- en hoekstukken / Fitting SS bow piece and corners

Niet te veel woorden, de fotos spreken voor zich!

 

Not to many words. The pictures speak for them self!

 

 

 

       

 

 

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

17/11/2006 - RVS onderdelen / Stainless Steel parts

De eerste fase van het RVS werk aan het boegstuk en hoekstukken achter is gedaan. De onderdelen zijn met hechtlassen aan elkaar gezte. Nu volgt een proefpassing en correctie waarna de delen afgelast kunnen worden. Dit gevolgd door polijstwerk.

 

 

 

The first fase of the stainless steel bow piece and corner pieces has been done. The parts have been tac-welded. Now followed by a trial fitting and correction before final welding. Followed up by polishing.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

12/11/2006 - Teak dek #1 / Teak decking #1

 

Gisteren ben ik begonnen aan het aanbrengen van het teakdek. In eerste instantie zaag ik de delen op maat en zet ze met schroeven en plaatjes triplex vast. Het schroeven gebeurt natuurlijk in de sponningen die later ingerubberd zullen worden.

 

 

Yesterday I started working on the teak decking. I start off by cutting the teak planks to the right size and holding them in place by screws and plywood bits. Screws are only put in the recesses that are later to be caulked. 

 

 

 

 

En nog een aantal fotos van groter afstand.

 

And some more pictured from a distance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

5/11/2006 - Teak hout / Teak Wood

Hier enkele details van het teakhout. Het is ongeloofelijk hoe mooi het hout uit de werkbladen zijn geworden. Al het zichtwerk is uit de kern van de platen gemaakt. Het hout is kwartiers gezaagd en heeft voornamelijk staande jaarringen. Dit is namelijk sluitvaster.

 

Here some more detail about the teak planking. Unbelievable how neat these have become in comparison to the worn out table sheets. All visable surfaces are made from the planks core. The wood has mainly vertical year-rings, meaning it is more sustainable for wear 'n tear.

 

 

Van links naar rechts:

45mm x 12mm, Voorzien van sponning tbv kitvoeg, totaal 150m1;

70mm x 12mm, Vissingdelen, 13m1;

150mm x 12mm, vissingdelen, hoekstukken, 2m1.

 

From left to right:

45mm x 12mm, with recess for caulking, total 150m1;

70mm x 12mm, Borders, 13m1;

150mm x 12mm, Borders, corner sections, 2m1.

 

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

<- Last Page :: Next Page ->

VIDEOCLIP

RUNNING IN THE FAMILY

Boat Design Net

Building a classic 30ft Mahogany Sportcruiser

ENGLISH: Here you can witness the construction proces of a 30ft sportscruiser. The construction method is cold molded wood core. No steaming and bending but clue 'n stitch all covered in epoxy with fiber inlay on both exterior and interior. The boat will have the looks of a 50ties and 60ties italian and US mahogony classic, such as Riva, Chris Craft Hacker and Car Wood. The boat will be finished with chrome details. For a propulsion system I chose a Berkeley Jet drive an Olds 455 engine which was built in the 70ties a Berkeley Packajet. Please enjoy your stay on my weblog. DUTCH: Hier is de bouw van een 30 foot (9,3 meter) lange sportcruiser te volgen. De bouwmethode is "cold molded wood core" wat inhoud dat alle materialen koud worden verwerkt. Dus geen stomen en nagelen, maar buigen en lijmen afgewerkt met aan zowel de buiten als binnenzijde een epoxy systeem met glasweefsel inlagen. De boot zal de uitstraling van een jaren '50 en '60 italiaanse klassieker krijgen, zoals Riva, getypeerd door veel hout en chromen elementen . Ook in de VS waren diverse bouwers van dit soort boten actief zoals Chris Craft, Hacker en Car Wood. Als aandrijving is een typisch amerikaanse combinatie gekozen, namelijk een jet aandrijving in combinatie met een 7,4 liter V8 motor. Veel plezier bij het volgen van de bouw, Klaas van der Woude

All Articles / Alle artikelen

Tekeningen beschikbaar / Drawings available for download
Details ramen / Details of window frames
Vervolg raampartij / Window frames continued.
Ramen / Window frames
Motor defintief geplaatst / Final fitting the motor
Motor proefpassing / Motor trial fitting
Nieuwe haventrailer / New harbour trailer
SS parts fitted / RVS onderdelen gemonteerd
WOW look at that polished stainless steel / WOW kijk het gepolijste RVS blinken
Bouwen uitlaat temperatuur alarm / building exhaust temperature alarm
Aluminium Berkeley logo / Aluminum Berkeley Logo
SS bow and corner guards / RVS boegstuk en hoekbeschermers
Teak dek inrubberen / teak deck caulking
Al het teakwerk voorbereid / All teak works pre-cut
Teak houten kuipvloer / teak cabin floor
teak dek en vloer / teak decking and flooring
Passen RVS boeg- en hoekstukken / Fitting SS bow piece and corners
RVS onderdelen / Stainless Steel parts
Teak dek #1 / Teak decking #1
Teak hout / Teak Wood
Teak zagen / Teak cutting
Teak werkzaamheden / teak works
Bootliedje / Song about a boat
Inbouw koelkast / intergrated cooling unit
Instrumentenpaneel / Instrument cluster
Terugblik 1 jaar / Looking back 1 year.
betimmering kuip / carpenty open cabin
Model van RVS boegstuk / Model of sttainless steel bow section
RVS hoekbeschermers / Stainless steel corner protection
Hardware details / Details van het beslag
Proefpassing beslag / trial fitting hardware
Aflakken van romp en dek / finish laquer on hull and deck
Eerste laklaag trap en platform / first layer of coat on steps and platform
Trap van zwemplatform / Steps from platform
Motorluik geplaatst / Engine hatch mounted
De juiste kleur / getting the color right.
Zonnedek en instrument console / sun deck and instrument console
En hoe lijkt het met chroom / How does it look with the chrome package
glasweefsel op romp #2 / fibering the hull #2
glasweefsel op romp / fibering the hull
Bijna glad / almost smooth
dekopbouw #4 / deck finishing #4
dekopbouw #3 / deck finishing #3
Sesam open u / Open Sesame
Instrumentenpaneel / Instrument panel
Aanleg electrica / Electrical installation works
Elektrische componenten / Electrical components
Gewoon een aktueel plaatje / just a recent picture
Lucht aanvoer ventilatie / air intake and venting
dekafwerking #3 / deck finishing #3
dekafwerking #2 / deck finishing #2
Voortgang mahonie fineer dek / Progress on mahogany vineer decking
dekafwerking / deck finishing
Kuip en rondzit / open area and u-shaped seats.
Kuipvloer / open compartment flooring
Bagageruim / Cargo bay
Brandstoftank / Fuel tank
Motorcompartiment / Engine room
Eindelijk weer lekkere temperaturen in de schuur / Finally some nice temperature to work at the workshop
1 jaar bouwen / 1 year of construction
Het werkt! / It works!
Eerste 20 minuten draaiende motor / First 20 min of working engine
Motor revisie VOOR & NA, zoek de 7 verschillen
Wederopbouw motor #5
Wederopbouw motor #4
wederopbouw motor #3
Wederopbouw motor #2
Wederopbouw motor #1
Onstekingsmodule
Brandstoftank
Instrumentenpaneel krijgt vorm
Uitlaatsysteem
Dekluik en dashboard
Bling Bling
Elektrisch schema / wiring schedule
Oliepan & Crankscrapers
Inlaatmanifold & Carborateur.
De carborateur
Koprevisie gereed
Motor revisie onderdelen
Huidopbouw
Externe koppelingen op website aangebracht
Krukas gearriveerd uit USA
Jetaandrijving Berkeley JE-12A
Motoronderdelen gereviseerd en gereinigd
Motorisering Oldsmobile 455
Terugblik bouw casco
Even terug in de tijd!
Weer omgekeerd

COMMUNITIES

Boat Design Netmember of the Boatbuilding Ring Previous Site Random Site List Sites Next Site

PROFESSIONAL BOATBUILDERS


TECH PAGESJETBOAT PAGESPARTS AND SUPPLIERSFree Counters